Điều khoản và điều kiện


Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện sau đây.
Công ty TNHH Thời Trang GIOR có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các thay đổi trực tuyến. Vui lòng xem lại các điều khoản này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn biết về những thay đổi mới nhất. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi được đăng có nghĩa là bạn đồng ý và/hoặc nếu không sẽ được coi là đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện được cập nhật và/hoặc sửa đổi.

Sử dụng trang web này
Bạn không được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải xuống, đăng, phát, truyền hoặc cung cấp cho công chúng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty. Điều này bao gồm tác phẩm được điều chỉnh, thay đổi hoặc phái sinh.
Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web này cho các mục đích hợp pháp và theo cách không vi phạm quyền, hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng trang web của bất kỳ ai khác. Hành vi bị cấm bao gồm quấy rối hoặc gây khó chịu hoặc bất tiện cho bất kỳ người nào hoặc truyền nội dung tục tĩu hoặc xúc phạm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý
Nội dung được cung cấp trên trang web này bao gồm thông tin, tên, hình ảnh, tranh ảnh, logo và biểu tượng liên quan đến hoặc liên quan đến Công ty, các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" và trên cơ sở "SẴN CÓ" mà không có bất kỳ đại diện hay bất kỳ loại bảo hành được thực hiện trong phạm vi pháp luật cho phép, bao gồm bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, tính tương thích, bảo mật và độ chính xác.
Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp mất dữ liệu, mất doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến, mất việc kinh doanh, mất cơ hội, mất thiện chí hoặc tổn hại đến danh tiếng, tổn thất của bên thứ ba hoặc bất kỳ hậu quả gián tiếp, hậu quả hoặc mẫu mực nào. thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trang web này bất kể hình thức hành động.
Công ty không đảm bảo rằng dịch vụ nội dung của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ nội dung nào không có vi-rút hoặc lỗi.

Giá
Giá thực hiện được sử dụng trong trang web này đề cập đến giá bán lẻ hoặc giá tham chiếu được đề xuất của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ
Tên, hình ảnh và logo xác định Công ty cũng như các sản phẩm và dịch vụ của Công ty phải tuân theo bản quyền, quyền thiết kế và thương hiệu. Không nội dung nào trong các điều khoản này được hiểu là trao bằng hàm ý, ngăn cản hoặc nói cách khác bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, quyền thiết kế hoặc bản quyền nào của Công ty.

Liên kết ngoại
Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web do bên thứ ba điều hành. Công ty không có bất kỳ ảnh hưởng hoặc quyền kiểm soát nào đối với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào và, trừ khi có quy định khác, không chịu trách nhiệm và không xác nhận bất kỳ trang web của bên thứ ba nào cũng như tính khả dụng hoặc nội dung của chúng, bao gồm mọi quan điểm hoặc ý kiến được thể hiện trong các trang web đó.

Chính sách trang web
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn được coi là thừa nhận và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư, Chính sách cookie và Điều khoản và điều kiện sử dụng của Công ty.miễn phí ship đơn từ 1 triệu

quyền lợi thành viên

chính sách đổi trả

hướng dẫn đặt hàng


--
Công ty TNHH Thời Trang GIOR
Tầng 7, tòa nhà Lottery, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 09, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902 529 202
Email: cskh@giordanovietnam.com
MST: 0312419237, Đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 19/10/2018
@Copyright 2022 - Giordano Vietnam
Giordano @Mobile |  Australia |  Global |   | Indonesia |  Malaysia |  Middle East |  Myanmar